Accessibility Links

ADHD/ADD Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwy-wyr Addysgu yng Nghaerfili

  • Digon o waith or gael
  • Ymgynghorydd Cymraeg
  • Hyd at £60 y dydd.

Mae llawer o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu i ddechrau trwy'r tymor. Mae'r swyddi sydd gennym yn amrywio o waith cynorthwyo cyffredinol i waith cefnogaeth 1-1, yn ogystal â gweithio gyda disgyblion SEN. Mae prinder o siaradwyr Cymraeg mewn ac o gwmpas Caerffili felli mae digonedd o waith i gynnig. Os oes gennych brofiad o weithio gyda phlant, mewn neu du allan o'r ysgol, plîs rhowch alwad i ni. Rydym yn cynnig cyfradd dal da ac yn talu'n wythnosol. Mae'r gallu gennym i gynnig gwaith dydd i ddydd, rhan amser a llawn amser i weithio o gwmpas ymrwymiadau eraill. Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs achlysurol plîs rhowch alwad i Beth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost bach i beth.poulton@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs